อนุทิน 162831 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๗

เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับ “การทำงาน”…ช่วงนี้โหลดคู่มือของงานบุคคลมานั่งอ่าน เพียบบบบบ!!!…เพราะรักในงานที่ทำ ทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่…ความรู้ใหม่ เปลี่ยนแปลงให้เราคิดอยู่เสมอและประยุกต์ใช้ลงสู่การปฏิบัติ…การปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และสถานการณ์และเวลา ณ ขณะนั้น ที่สามารถนำมาใช้ได้…พอเวลาเปลี่ยนไป บางทีก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้…ท่องจำอยู่เสมอว่า “นี่คือ การถอดบทเรียน ณ ขณะนั้น”…เพราะฉันทำหน้าที่นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติจริง ณ ขณะที่ฉันได้ลงมือปฏิบัติ เป็นองค์ความรู้ ณ ขณะนั้น…ความรู้นั้นอาจเป็นความรู้เพียงพื้นฐาน หรือสามารถนำไปใช้ได้เลย กับ ณ เวลาอีกเวลาหนึ่ง หรือเหตุการณ์ ๆ หนึ่งที่เหมือนกัน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)