อนุทิน 162828 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๖

ความมีวินัย…เช้านี้คุยกับพี่ฟ้าคราม เรื่อง “ความมีวินัย”…อธิบายให้เธอฟัง ต้องพยายามใส่ตั้งแต่เด็ก ๆ เธอไม่เข้าใจ ก็ถาม พี่ฟ้าครามดีอยู่อย่าง…หากเธอไม่เข้าใจ เธอจะถามทันที ไม่เก็บ เพราะย่าสอนเธอแบบนั้นว่า หากสงสัยให้ถามย่า ย่าจะได้อธิบายให้เธอฟัง…ย่าจะสอนให้เธอรู้จักคิดเอง (บางครั้งในความคิดของเด็กบางคนจะดีกว่าผู้ใหญ่บางคนเสียอีก ในบางเรื่อง)

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)