อนุทิน 162790 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๔๕

รู้ตัวตน…รู้ความคิดของตนเอง โดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือนร้อน ถือว่าเป็น “ธรรมอันวิเศษแล้ว”

เรียนรู้…จากตัวของฉันเองความเห็น (0)