อนุทิน 16279 - มัทนา

มัทนา

บุญ แปลว่า ล้างบาปก็ได้ แปลว่า เครื่องฟูใจ เครื่องอิ่มใจก็ได้

เราควรทำบุญเพื่อล้างบาป ทำบุญแบบมีธรรมในใจคือทำบุญเพื่อบดขยี้ ทำลายตัวกู-ของกู เพื่อขัดล้าง ขัดสีให้สะอาด ทำบุญบริจาคตัวกู-ของกูออกไป

ไม่ใช่ทำบุญเพื่ออิ่มใจ สบายใจ ฟูใจ ไม่ใช่เป็นการทำบุญให้ทานแบบที่เป็นการลงทุนฝากไว้ชาติหน้า ตายแล้วจะไปเก็บเกี่ยวผล อย่างนี้มันลงทุนค้าเพื่อตัวกู-ของกู

เรื่องทำบุญให้ทานนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมถูกด่าอยู่ตลอดเวลาเพราะไปว่าเขา

ถ้าจะลองทำเสียใหม่คือมีความรู้ความเข้าใจทางธรรมะ แล้วทำบุญตามจิตที่ถูกต้อง นั่นแหละจะมีบุญจริงๆ คือทำบุญแบบล้างบาป ทำบุญด้วยจิตว่าง

(ดัดแปลงสลับวรรคตอนแต่ไม่ได้เปลี่ยนคำใดๆ จากหนังสือสุญญตาของท่านพุทธทาส,  ISBN 974-94070-4-0)

เขียน 24 Jul 2008 @ 11:46 ()


ความเห็น (0)