อนุทิน 162786 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๔๒

สิ่งที่รู้นั้น…อาจไม่ใช่…สิ่งที่ใช่…อาจไม่รู้

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)