อนุทิน 162752 - ต้นโมกข์

to make a stand = โต้เถียง ปกป้อง หรือต่อสู้ เพราะเชื่อนในบางสิ่งบางอย่าง หรือยีนหยัด เพราะเชื่อในความคิดต่างๆ นั่นเอง เช่น

After the riot, they made a stand for free speech. หลังจากการจราจล พวกเขาจึงยืนหยัดกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

เขียน 03 Jan 2019 @ 13:35 ()


ความเห็น (0)