อนุทิน 162653 - prayat duangmala

พรุ่งนี้ทำงานเป็นวันสุดท้ายของราชการ..เริ่มอีกทีวันที่ 3 มกราคม 62 แต่พรุ่งนี้ได้เรียนเชิญ.ฝ่ายปกครองเข้ารับการอบรมคุณธรรม โดยมีนายอำเภอ.จัดแจงให้เพืีอเสริมสร้าวการบริหารชุมชนให้มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป มีความซื่อสัตย์มากขึ้น

เขียน 27 Dec 2018 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)