อนุทิน 162618 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๐๙

เกิดเป็นคน…กลัวอะไรกับความจริงของชีวิต

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)