อนุทิน 162606 - ต้นโมกข์

to look up to somebody = เคารพ และชื่นชอบใครบางคน เช่น

Jake looks up to his father. เจคเคารพพ่อของเขามากๆ

เขียน 24 Dec 2018 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)