อนุทิน 162559 - ปัญญาชน ชายขอบ

ถ้าหากมีปัญหากับพ่อแม่บุพการีขอให้อธิบายให้ดีอย่างเคารพตามความเป็นอย่าได้พาลใส่, อย่าได้พูดผิดซ้ำอี่ก เพราะคำว่าพ่อแม่บุพการีนั้นไม่เหมือนสิ่งของที่สั่งซื้อได้ตามร้านค้าหรือตามร้านค้าออนไลน์ตามใจสั่งเพราะท่านทั้งสองเป็นสิ่งเดียวและครั้งเดียวที่สามารถมีได้ในชีวิตของท่าน ถ้าหากมีปัญหากับครอบครัวของให้ทางออกของปัญหาอย่างสร้างสรรค์อย่าสร้างปัญหาเพิ่มอีกเพราะคำว่าครอบครัวเป็นที่อบอุ่นของชีวิตท่านหากมันแตกร้าวไปแล้วจะทำให้ทำใหม่ขึ้นมาเหมือนสร้างบ้านใหม่มันไม่ได้ ถ้าหากมีปัญหากับพี่น้องขอให้ยอมแพ้เขาหากท่านเอาชนะพี่น้องของตนแล้วใช่ว่าท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตก็ได้ วันใดที่ท่านล้มลงพี่น้องนั้นแหละทีจะเป็นร่มบังในชีวิตของท่าน ถ้าหากมีปัญหากับเพื่อนท่านรีบขอโทษเขาก่อนเพราะคำว่าเพื่อนนั้นถึงแม้ท่านจะปิดประตููทุกอย่างทางโลก ปิดหูซ้ายขวา ปิดตาสองข้าง ปิดปากให้สนิทเหมือนพระก็ตามแต่ประตูแห่งคำว่าเพื่อนก็เปิดอยู่เสมอ

เขียน 23 Dec 2018 @ 13:06 ()


ความเห็น (0)