อนุทิน 162549 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๐๔

“ความสุข” หาได้ไม่ยาก คริ ๆ ๆ…ยิ่งเรียบง่ายมากเท่าใด ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้น



ความเห็น (0)