อนุทิน 162528 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๐๑

วันนี้ “วันพระ”…มาห้องทำงานล้างแก้วน้ำของสิ่งที่นับถือในห้องทำงาน…ถวายน้ำเปล่า…ทำแบบนี้ ทุก ๆ วันพระ คือ สิ่งที่สัมพันธ์กับจิตใจของฉันตลอดมา

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)