อนุทิน 162486 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๙๗

ย่าบุษ ชอบสอนให้พี่ฟ้าครามและพี่สกาย เป็นควรคิดบวกเสมอ…ในการสอนของย่า ๆ จะบอกถึงข้อเสียของการคิดลบให้กับพวกเธอเพื่อได้เรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ บางครั้งสอนให้โดยที่เธอไม่รู้ ย่าจะให้พวกเธอคิดได้เองมากกว่าการจดจำในเรื่องของความคิด…เพราะในการคิดบวก คิดลบ จะมีดี มีเสียในตัวของมันเอง…เพียงแต่ว่า “เราต้องระมัด ระวังตัวของเราเอง แต่อย่ากลายเป็นคนที่หวาดระแวง” เพราะคำว่า “ระมัดระวัง กับคำว่าหวาดระแวง นั้น ใกล้กันมาก”…อาจารย์ภัครกับพ่อเพรียงของพี่ฟ้าคราม ก็ได้ไปกันล่ะ!!!

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)