อนุทิน 162458 - อาจารย์ต้น

ตัวเมืองนคร น้ำเริ่มลด ต้องไปดูที่ปากพนัง เพราะเป็นแหล่งเก็บน้ำ

เขียน 17 Dec 2018 @ 19:37 ()


ความเห็น (0)