อนุทิน 162443 - ต้นโมกข์

ดังนั้นคำว่า มวลชน หรือ mass ก็ไม่ทำให้ความหมายดีขึ้นแต่อย่างใด เพราะถึงแม้จะมีแนวคิดที่แสดงออกเรื่องประชาธิปไตย แต่ทุกๆคนจะเข้าถึงได้ก็ตาม แต่ของโหลๆ เหล่านี เมื่อมาอยู่ในชีวิตประจำวันแล้ว วัตถุโหลๆเหล่านี้ ไม่ได้ให้ข้อคิด ปรัชญา หรือความคิดนามธรรมแต่อย่างใด เป็นได้ก็เพียงแค่ทำให้ผู้ใส่มีเครื่องประดับที่สวยงาม หรือดูดีมีรสนิยมเท่านั้น

เก็บความจาก “หนังอาร์ตไม่ได้มาเพราะโชคช่วย” ธนา วงศ์ญาณณาเวช

เขียน 16 Dec 2018 @ 19:46 ()


ความเห็น (0)