อนุทิน 162408 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๙

สิ่งที่ตอบแทนส่วนราชการของแผ่นดินไทย…ทำโครงการ Happy Workplace ส่ง ส.ส.ส. เสร็จเรียบร้อย…ครั้งนี้ได้เงินสมทบให้กับมหาวิทยาลัย ๑๐% เต็ม (มิเคยคิดที่จะเอาเข้ากอง ซึ่งจริง ๆ ต้องแบ่ง ๕ % กัน…แต่สำหรับฉันยกให้กับส่วนราชการทั้งหมด ๑๐%)…สิ่งที่ไม่เคยคิดที่จะอยากได้…ผิดกับการมีการคิดที่จะทุจริตชาติ ตรงกันข้ามไหมอ่ะ!!!…จิตสำนึกสำหรับตัวเราเท่านั้นที่จะก่อให้เกิดกับตัวของเราเอง…สิ่งที่ได้จากการให้กับมหาวิทยาลัย นั่นคือ “ความสุขทางใจ ซึ่งจะส่งผลมาให้ตัวเราเองทางกายด้วย”…ทดแทนคุณแผ่นดินที่ได้ชุบเลี้ยงให้ฉันได้มีงานทำ มีกิน มีชีวิตที่ได้สุขสบายขึ้นมาในระดับหนึ่ง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)