อนุทิน 162398 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๗

เธอเป็นเด็กห้อง Smart…ช่วงเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์เองว่า…เธอเรียนห้อง Smart แล้วเธอได้อะไรในการเรียน…เหมือนกับที่ย่าเคยเป็นเด็กวิทย์-คณิต แต่สุดท้ายโชคชะตาพลิกผันกลับให้ย่าต้องมาเรียนบริหารธุรกิจและการบริหารการศึกษา…มันได้อะไรมากกว่าที่คิดความเห็น (0)