อนุทิน 162233 - ต้นโมกข์

to get out of something = หลีกเลี่ยงในการทำบางสิ่งบางอย่างที่เธอไม่ต้องการจะทำ เช่น

I’ve got to a work meeting on Friday evening, but I’m trying to get out of it. ฉันต้องไปประชุมงานในวันศุกร์ตอนเย็น แต่ฉันพยายามจะหลีกเลี่ยงมัน

เขียน 09 Dec 2018 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)