อนุทิน 162225 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๖๗

การใช้ชีวิตของมนุษย์ คือ การนำหลักธรรมมาผสมในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้อย่างลงตัว…ทำให้ชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุด

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)