อนุทิน 162215 - ต้นโมกข์

พรรคการเมืองต่างๆที่ใหม่และมีแนวโน้มเอียงซ้ายของประเทศไทย: พันธมิตรหรือศัตรู? ตอนที่ 4

พรรคสามัญชน

ในทัศนะของฉัน การเกิดขึ้นของพรรคสามัญชนเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น รุนแรงมากกว่าชื่อของมันเอง

ในทิศทางตรงกันข้ามกับพรรคอนาคตใหม่ ที่เป็นชนชั้นสูง รูปแบบการคิดเป็นระบบ พรรคสามัญชนยังรวมกรรมกรไว้บริหารด้วย ถึงแม้ว่าผู้ก่อตั้งจะมีภูมิหลังเป็นพวกชนชั้นกลางในเมือง แต่อัตลักษณ์ของพรรคได้รับการปรุงแต่ง โดยการแบ่งปันกับคนจนี่ขาดพลังทางการเมือง และคนที่ได้รับผลกระทบในเชิงทำลายสำหรับคนที่ได้รับการพัฒนาที่ไม่เท่ากันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ—-ภาคนี้เป็นแหล่งก่อกำเนิดของนักกิจกรรมหลายคน

การต่อต้านช่วงชั้นทางการเมืองที่เป็นเรื่องปกติในสังคมไทย พรรคสามัญชนมีลักษณะเหมือนกับจากล่างไปสู่ข้างบน และสร้างการเมืองจากชนชั้นราก—-เป็นอุดมคติที่วิเศษ ที่ฉันสนับสนุนสุดลิ่มทิ่มประตู แตกต่างจากพรรคอนาคตใหม่ ที่อาศัยอาณาบารมีของผู้นำ และนักวิชาการ หรือคนที่ความคิดที่ครอบคลุมทุกสิ่ง พรรคสามัญชน เกิดมาจากการสร้างพื้นที่ (platform) กับเสียงของชาวบ้าน, การเมืองแบบรัฐสภาที่มีอยู่ก็เหมือนไม่มีอยู่ และเป็นผู้ไร้เสียง พรรคโดยตัวของตัวเองเกิดขึ้นมาจากขบวนการรากหญ้า (grassroots movement) ที่ประกอบไปด้วยนักกิจกรรมทางการเมือง และพวก NGO ที่มีแนวคิดไปทางขวาด้วย

แปลและเรียบเรียงจาก

Kriangsak Teerakowitkajorn Thailand’s new left-wing political parties: rival or allies?

เขียน 08 Dec 2018 @ 12:18 ()


ความเห็น (0)