อนุทิน 162213 - ต้นโมกข์

to get over something = รู้สึกดีขึ้นจากสิ่งเลวร้าย หรือประสบการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา หรืออาการไข้ เช่น

It took me a long time to get over the shock of his death. มันใช้เวลานานมากที่ฉันจะคลายเศร้าจากการตายของเขาได้

You lost the game. เธอทำเกมแพ้ไปแล้ว Stop complaining and get over it. จงหยุดบ่น และคลายใจจากอาการแพ้นั่นได้แล้ว

เขียน 08 Dec 2018 @ 12:13 ()


ความเห็น (0)