อนุทิน 162198 - ต้นโมกข์

คุณลักษณะพิเศษเท่ากับความเป็นปัจเจกชน โลกของปัจเจกชนไปด้วยกันกับโลกเสรีประชาธิปไตย

แต่เมื่อโลกของปัจเจกชนและโลกของเสรีประชาธิปไตยถูกทำลายไปด้วยเครื่องจักร การควบคุมคุณภาพ การผลิตแบบของโหลๆ แน่นอนว่าชนชั้นสูงย่อมเห็นและตระหนักถึงของโหลๆ หรือมวลชนอย่างตะลึงงัน และย่อมไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบมวลชนนัก

เก็บความจาก “หนังอาร์ตไม่ได้มาเพราะโชคช่วย” ธนา วงศ์ญาณณาเวช

เขียน 07 Dec 2018 @ 19:27 ()


ความเห็น (0)