อนุทิน 162181 - ต้นโมกข์

หากจะกล่าวอย่างง่ายๆก็คือ เทคโนโลยี หรือเครื่องจักรกล ทำลายลักษณะพิเศษของแรงงานมนุษย์ ความพิเศษของแรงงานมนุษย์คือลักษณะของปัจเจก หรืออีกนัยหนึ่ง จักรกลทำลายความเป็นปัจเจกของมนุษย์ เมื่อทุกอย่างกลายเป็นของโหล หรือของกิโล เป็นปริมาณไม่ใช่คุณภาพ สภาพการผลิตแบบจำนวนมาก (mass production) จึงกลายเป็นสภาพที่โลกในศตวรรษที่ 20 ต้องเผชิญ

เก็บความจาก “หนังอาร์ตไม่ได้มาเพราะโชคช่วย” ธนา วงศ์ญาณณาเวช

เขียน 06 Dec 2018 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)