อนุทิน 162173 - prayat duangmala

ชีวิตนี้มีงานคือเป็นคนมีคุณค่า..แต่ถ้าเป็นงานส่วนตนก็เป็นเพียงประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อสังคม แต่ถ้าเพื่่อช่วยสังคม..มีจิตอาสา..ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนแะปิดทองหลังพระแล้ว..ยิ่งหน้าชื่นชม

เขียน 06 Dec 2018 @ 18:18 ()


ความเห็น (0)