อนุทิน 162094 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๔

…แม้เส้นทางของเราต่างกัน

แม้ว่าฝันของฉันมันติดดิน

แต่ก็พร้อมจะโบยบิน

ไปสู่เธอ…ความเห็น (0)