อนุทิน 162040 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๔๕

วันนี้ไม่ได้ไปประชุมที่ สกอ. เรื่อง การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๓๐ แห่ง พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑…ผอ.สนอ.ส่งข่าวมาว่า….ตายยยยยยย มี “ผู้อำนวยการกอง ด้วยอ่ะ!!!”…โอเคร…จะแสดงถึงทรัพย์สินและหนี้สิน รู้แล้วจะหนาวววววววว…อิอิ…สร้างคนด้วยจิตสำนึกดีกว่าไหม??? หุหุ…ความเห็น (0)