อนุทิน 162005 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๘

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร มรภ.พิบูลสงคราม…ในเวลา ๑๓.๓๐ น. ก่อนเข้าร่วมประชุม เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ปรึกษาเรื่องการนำบุคลากรของโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว เข้าในระบบ IMISความเห็น (0)