อนุทิน 162004 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๗

ในบางเวลา หากต้องเลือก…เลือกทำ ในสิ่งที่ควรทำ…มากกว่าการทำ…ในสิ่งที่อยากทำ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)