อนุทิน 161963 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๒๕

ช่วงนี้…สั่งซื้อหนังสือด้านงานบุคคล (HR) มา ๒๐ กว่าเล่ม…ชอบศึกษา เพราะต้องการมองว่างานบุคคลเก่ากับใหม่นั้นแตกต่างกันอย่างไร พร้อมกับนำความรู้ ความสามารถในด้าน HR เดิมนำมาปรับใช้ให้ทันกับ HR สมัยใหม่…เพราะงานบุคคลในความจริงสำคัญมาก ๆ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)