อนุทิน 161961 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๒๓

การเรียนรู้…มิใช่การแข่งขัน…แต่ที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ มันใช่รึ???…เหตุที่พูดเพราะมันโยงมาที่การวัดคุณภาพชีวิตของมนุษย์…Competency…Skill

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)