อนุทิน 161960 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๒๒

การประเมินความสามารถของบุคลากร…ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงและเป็นธรรม

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)