อนุทิน 161948 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๒๐

แม้ว่าจะเป็นวันเสาร์…ก็มาทำงาน วันนี้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ…เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป…วันนี้เป็นวันที่แต่งตั้งรองอธิการบดี ฯ ในคราวที่อธิการบดี รักษาการเป็นเวลา ๖ เดือน…ถึงแม้จะยังไม่ได้อธิการบดีตัวจริง…สำหรับสายสนับสนุน คือ ผอ.ทั้งหลาย ก็ได้แต่ทำหน้าที่เป็นผู้ Run งานให้ เรียกว่า คือ ตัวหลักของการปฏิบัติงานของส่วนราชการได้ความเห็น (0)