อนุทิน 16194 - มัทนา

มัทนา

Jannette sensei เล่าให้ฟังตอนขับรถไปส่งเรากับเจษฎ์ที่สนามบินว่า บางโดโจที่ Southern California มีการท่อง the Heart Sutra (ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร) ก่อนฝึกคิวโดะในแต่ละวันด้วย มาลองค้นดู มีหลายภาษามาก มีทั้งเป็นสวดมนต์ ทั้งเป็นเพลงมีดนตรี

  1. สันสกฤต
  2. ญี่ปุ่น
  3. จีนกลาง
  4. ธิเบต
  5. ไทย
  • "โดยธรรมชาติแท้แล้ว ขันธ์ทั้งห้านั้นว่างเปล่าและด้วยเหตุที่เห็นเช่นนั้น จึงได้ก้าวล่วง พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ ... รูปไม่ต่างจากความว่าง ความว่าง ก็ไม่ต่างไปจากรูป รูปคือความว่างนั่นเอง และความว่างก็คือรูปนั่นเอง เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็เป็นดังนี้ด้วย"

มนต์แห่งโลกุตรปัญญา: 

  • คะเต คะเต ปาระคะเต ปาระสังคะเต โพธิ สวาหา
  • (ไป ไป ไปยังฟากฝั่งโน้น ไปให้พ้นอย่างสิ้นเชิง ลุถึง การรู้แจ้ง ความเบิกบาน)

 

เขียน 23 Jul 2008 @ 14:03 () แก้ไข 23 Jul 2008 @ 14:05, ()


ความเห็น (0)