อนุทิน 161902 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๑๓

ทุกเรื่องราวของตัวเรา…ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเราเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)