อนุทิน #16187

ไตรสิกขา เทียบกับ คิวโดะ

ศีล - the right form, etiquette/courtesy/propriety (rei)

สมาธิ - the harmony of breath, the right gaze, concentration (and ki?)

ปัญญา - Examination of own's feelings and kokoro

เขียน:

ความเห็น (0)