อนุทิน 161769 - ต้นโมกข์

to egg someone on (phrasal verb) = กระตุ้น, ให้กำลังใจกับ, ยุให่ทำในสิ่งที่ไม่ดี เช่น

Don’t egg him on! อย่ายุเขาเลย He gets him self into enough trouble without your encouragement. เขาได้รับปัญหามากเพียงพอโดยที่ไม่มีการให้กำลังใจของคุณ

เขียน 14 Nov 2018 @ 19:12 ()


ความเห็น (0)