อนุทิน 161757 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๘๒

สิ่งที่ได้เรียนรู้มา…กับชีวิตจริง อาจไม่เหมือนกันก็ได้

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)