อนุทิน 161590 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๕๐

เธอบอกว่า…”ฟ้าฯ เถียงเพื่อนเก่ง”…เพราะเพื่อนชอบมาว่าฟ้าฯ ก่อน…ฟ้าฯ เลยเถียงกลับ…ย่าสังเกตว่า…ตอนนี้เธอเริ่มมีเหตุผล การเถียงเพื่อน นั่นแสดงว่า เธอมีความคิดแล้ว ใช้เหตุและผลในการตอบโต้กับเพื่อน ๆ…ความเห็น (0)