อนุทิน 161569 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๔๑

ตราบใดที่ทำงานกับภาครัฐ…ยังต้องใช้ระเบียบ ประกาศ กฎเกณฑ์ที่ต้องอ้างอิงของภาครัฐอยู่…แม้แต่ออกนอกระบบก็เช่นกัน ต้องสร้างกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์เป็นขององค์กรให้ได้ใช้ร่วมกัน เพราะไม่เช่นนั้นจะถูก สตง.ตรวจสอบได้เช่นกัน…ไม่ว่าองค์กรใด บริษัทใด เขาก็มีการตรวจสอบได้เช่นเดียวกัน อิอิ…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)