อนุทิน 161554 - ต้นโมกข์

กิจกรรมการสอนที่ให้นักเรียนโต้ตอบกันเอง 20 วิธี ตอนที่ 6

กิจกรรมกลุ่มนักเรียน

สิบสี่. การเดินไปตามฐานความรู้ (Board rotation) ยุทธวิธีการเรียนรู้แบบนี้นับว่าโดดเด่นกว่าทั้งหมด แบ่งนักเรียนไปตามกลุ่มต่างๆ ให้พวกเขาไปดูที่กระดานดำแต่ละอัน นำเสนอหัวข้อหรือคำถามเพียงข้อเดียว ก่อนที่แต่ละกลุ่มจะตอบ ให้เด็กๆ เดินไปตามกระดานดำต่างๆ และให้เขียนคำตอบไปตามกระดานดำแต่ละอัน อย่าลืมกระดานดำให้เพียงพอกับตัวเด็กๆ

สิบห้า. เลือกผู้ชนะ (Pick the winner) แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม และให้พวกเขาทำงานกับหัวข้อหรือคำถามที่เหมือนกัน ให้พวกเขาบันทึกคำตอบบนกระดาษหรือใช้ดิจิตอล ต่อมาขอให้กลุ่มแลกเปลี่ยนกับอีกกลุ่ม และให้พวกเขาประเมินค่าคำตอบ หลังจากนั้นสัก 2-3 นาที ให้เด็ก ๆกระจายกัน และให้พวกเขาเลือกคำตอบที่เหมาะสมจากตัวเลือก 2 ตัวเลือก ซึ่งนำเสนอโดยชั้นเรียนทั้งชั้น

สิบหก. การใช้แอปภาพยนตร์ (Movie Application) ทำเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนอภิปรายตัวอย่างของภาพยนตร์ ซึ่งใช้ความคิดรวบยอด หรือเคยอภิปรายกันในห้อง ลองบ่งชี้ดูว่าสิ่งใดหนังทำถูกหรือหนังทำผิด จงคิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์, ทางภูมิศาสตร์, อัตชีวประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียง

แปลและเรียบเรียงจาก

Ruben Knapen. 20 interactive teaching activities for in the interactive classroom

เขียน 05 Nov 2018 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)