อนุทิน 161538 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง to look กับ to look like

  1. to look + คำคุณศัพท์ = ดูเหมือน, รู้สึกเหมือน ไปตามคำคุณศัพท์ เช่น

Jack looks tired. แจ็คดูเหมือนจะอ่อนเพลีย หรือ ไม่มีแรง

This pizza looks delicious. พิซซ่านี้ดูเหมือนจะอร่อย

  1. to look like+ วลีที่เป็นคำนาม = ดูเหมือน, คล้ายๆ เช่น

Jack looks like a movie star. แจ็คดูเหมือนดาราหนัง

This looks like a delicious pizza. นี่ดูเหมือนพิซซาที่อร่อยนะ

เขียน 04 Nov 2018 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)