อนุทิน 161532 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๓๔

เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง…ในการทำงานจากของสมัยก่อนกับสมัยนี้ ช่างต่างกันมาก…สมัยก่อนทำงานจะเน้นความมีน้ำใจ ความเป็นพี่เป็นน้อง เกื้อกูลซึ่งกันและกัน อภัยให้กัน…สมัยนี้ช่างแตกต่าง “ผลประโยชน์เท่านั้น” หุหุหุ…ใคร่อิด…ช่างแข่งขันกันเสียจริง ๆ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)