อนุทิน 161524 - ต้นโมกข์

กิจกรรมการสอนที่ให้นักเรียนโต้ตอบกันเอง 20 วิธี ตอนที่ 4

กิจกรรมนักเรียนที่ทำเป็นคู่

แปด. คู่-แบ่งปัน-ทำซ้ำ (Pair-share-repeat) หลังจากที่มีประสบการณ์กับคิด-คู่-แบ่งปันแล้ว เธอสามารถขอให้นักเรียนจับคู่ใหม่ และนำวิธีการจากกลุ่มที่แล้วมาใช้กับคู่คนใหม่

เก้า. ครู และ นักเรียน (Teacher and student) ให้นักเรียนระดมพลังสมองจากบทเรียนที่แล้ว ต่อมาจับกลุ่มเป็นคู่ และให้แสดบทบาท 2 ประการ ก็คือคนหนึ่งเป็นครู และอีกคนเป็นนักเรียน หน้าที่ครูคือทำให้เห็นภาพประเด็นที่สำคัญ (main point) ในขณะที่นักเรียนคือการลบประเด็นอื่นๆออก และสุดท้ายมาถึง 2-3 ประเด็นที่ครูไม่ได้พูดถึง

สิบ. ภูมิปัญญาจากคนอื่นๆ (Wisdom from another) หลังจากที่มีการระดมสมองเป็นปัจเจกบุคคล หรือ สร้างกิจกรรม ต่อมาให้จับคู่มาแบ่งปันผลร่วมกัน ต่อมาให้หาอาสาสมัคร ที่พบว่างานของคู่ที่ดูน่าสนใจและเป็นแบบอย่างได้ นักเรียนโดยมากแล้วจะชอบเสนองานของงคนอื่นๆมากกว่างานของตัวเอง แน่นอนว่าตัวเธอจะบอกถึงจุดประสงค์การทำกิจกรรมภูมิปัญญาจากคนอื่นด้วยตนเอง

แปลและเรียบเรียงจาก

Ruben Knapen. 20 interactive teaching activities for in the interactive classroom

เขียน 03 Nov 2018 @ 18:56 () แก้ไข 03 Nov 2018 @ 19:01, ()


ความเห็น (0)