อนุทิน 161471 - ต้นโมกข์

กิจกรรมการสอนที่ให้นักเรียนโต้ตอบกันเอง 20 วิธี ตอนที่ 3

กิจกรรมเพื่อนักเรียนเป็นปัจเจกบุคคล

  1. แผ่นป้ายหลังจากเลิกเรียน (Exit Slips) กิจกรรมนี้ถ้าจะให้ดีที่สุดควรตอนกำลังจะเลิกชั้นเรียน เธอจะขอให้นักเรียนเขียนคำถามประมาณ 1 นาที คำถามนั้นต้องมีลักษณะครอบคลุมถึงสิ่งอื่น เช่น สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนคืออะไร? ต่อมาให้คุณตัดสินใจว่าจะบอกนักเรียนถึงคำตอบในชั่วโมงหน้าหรือไม่? คุณอาจถามพวกเขาว่าวันนี้ได้เรียนอะไรไปบ้าง

  2. การตรวจสอบความเข้าใจผิด (Misconception check) จงค้นหาความเข้าใจผิดของนักเรียน ให้ดูว่าผู้เรียนสามารถบ่งชี้คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ จากข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จ และจะเป็นประโยชน์หากเพิ่งเรียนบทนั้นผ่านไป มันจะกระตุ้นให้เด็ก ๆคิดได้ลึกซึ้งมากขึ้น และเดิมพันกับทางเลือกที่มีอยู่ทุกอย่าง

แปลและเรียบเรียงจาก Ruben Knapen. 20 interactive teaching activities for in the interactive classroom

เขียน 01 Nov 2018 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)