อนุทิน 161463 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๑๙

กลับมาจากเข้าร่วมประชุม HR University หรือ HR Network ที่ ม.มหิดล ศาลายา…กลับมารวมกลุ่ม มรภ. (งานบุคคล) ทั่วประเทศ ตอนนี้ได้เข้าร่วมเกือบครบล่ะ!!!…เป็นการรวมกลุ่มมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ…กำลังคิดเสนอให้พี่ ๆ มอ ใหญ่ แยกแต่ละตำแหน่งในประเภทวิชาชีพเฉพาะ จะได้ผลักดันให้เห็นถึงเส้นทางของความก้าวหน้าในงาน ได้ชัดเจนมากขึ้น…นี่คือ การพัฒนาบุคลากรของประเทศในระดับมหาวิทยาลัย…ขึ้นอยู่กับทุกคน ช่วยเป็นพลังในการขับเคลื่อน…ความเห็น (0)