อนุทิน 161422 - ต้นโมกข์

คำว่า “ยอมรับไปในที่ใดที่หนึ่ง” เขาใช้ invitation to นะครับ

ดังนั้น I accept your invitation to the party. ฉันยอมรับข้อเสนอของคุณไปงานเลี้ยง

invitation to the party, the wedding, the temple

เขียน 29 Oct 2018 @ 19:26 ()


ความเห็น (0)