อนุทิน 161369 - ต้นโมกข์

คำว่า “ไม่มาจากที่ใดที่หนึ่ง” เขาใช้คำว่า to be absent from+ สถานที่นะครับ

ให้จำไว้ในใจว่า to be absent from+ ชั้นเรียน, โรงเรียน, สถานที่ทำงาน, โรงพยาบาล ฯลฯ

ดังนั้น The teacher was absent from the class. ครูไม่อยู่ที่ห้อง จึงถูกต้องครับ

เขียน 26 Oct 2018 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)