อนุทิน 161367 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๑๐

มิแปลกใจ…ว่าทำไมงานราชการ จึงไม่พัฒนา…”ความรับผิดชอบ + การรู้จริง + ทำจริง + ภาระงานจริงที่ต้องปฏิบัติ” นี่คือ ตัววัดการทำงานราชการ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเอง

เขียน 26 Oct 2018 @ 16:34 ()


ความเห็น (0)