อนุทิน 161347 - ต้นโมกข์

มาถึงกลางคืนกินกลางคืน

แม้งามชื่นถึงวันโดยถวิล

จงให้พวกยักษ์หักคอกิน

ในกลางวันไม่สิ้นอย่าเหลือเลย

…………

พอถึงกลางคืนรับกลางคืน

แม้งามชื่นถึงวันนะโฉมฉาย

เจ้าจงรับกลางวันพรรณราย

เป็นคู่เคียงโฉมฉายเจ้าเมรี

……….

นางสิบสองในความทรงจำ ดูเหมือนเรียนตอนประถม 4 หรือ 5 ไม่แน่ใจ จากมานีมานะชูใจปิติ

เขียน 25 Oct 2018 @ 18:52 () แก้ไข 25 Oct 2018 @ 18:52, ()


ความเห็น (0)