อนุทิน 161328 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๐๒

วันนี้…บรรยายการเขียนภาระงานให้กับน้อง ๆ ใน กองบริหารงานบุคคล ฝึกการเป็นแม่ไก่…ที่จะนำไปเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกตำแหน่งได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ…ในวันพรุ่งนี้ เพื่อจะได้นำไปเขียนผลงานคู่มือการปฏิบัติงานและการประเมินค่างานอย่างถูกต้องความเห็น (0)